Curriculum Vitae, Resume

My curriculum vitae is available on request. I have not yet drawn up a resume, since this type of document is rarely used in South Africa.

My curriculum vitae is beskikbaar op versoek. Ek beskik nie tans oor 'n resume nie, omdat dié soort dokument nie juis in Suid-Afrika gebruik word nie.